סמל המרכז הקהילתי

טל: 04-9902322
inbalar@misgav.org.il
פקס: 04-9902393

נהלי הפעלת קייטנת מגוון העשרה וספורט משגב תשע"ט 2019 -

הנחיות למילוי הטופס:

 

שימו לב! כל השדות הינם חובה למילוי

 

הצהרת הבריאות אינה מהווה אישור הרשמה לקייטנה אלא רק לאחר השלמת פרטי התשלום!

שם היישוב
לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/מבתי להשתתף בפעילות הנערכת בקייטנה/במחנה
במידה ויש בעיות רפואיות נא לפרט את המגבלה
האם מותרת השתתפות בפעילות גופנית
האם מותרת השתתפות בטיולים
בני/בתי מקבל/ת טיפול תרופתי
בני/בתי יודע/ת לשחות
חתימת ההורה
הצהרת הבריאות אינה מהווה אישור הרשמה לקייטנה אלא רק לאחר השלמת פרטי התשלום

התקנון

1. הקייטנות ומפעלי הקיץ יודרכו ע"י צוות מקצועי של המרכז הקהילתי במשגב: רכזי קייטנות בעלי תואר אקדמאי, מד"צים ובעלי תעודת הדרכה. בספורט – מאמנים בכירים ומדריכים מוסמכים.
2. הקייטנות מאושרות ע"י משרד החינוך ועל ידי אגף הביטחון במועצה בדגש על בטחון ובטיחות.
3. ההרשמה מותנית בחתימה על הצהרת בריאות, אישור יציאה לפעילות חוץ ואישור רחצה בבריכה.
4. נא לא לשלוח לקייטנה דברים יקרי ערך ופלאפונים - הדבר מפריע לילדים במהלך הפעילות ולא נוכל לפצות על אובדן ציוד.
5. ידוע לי כי במידה ויתעוררו אצל בני/בתי בעיות משמעת או בעיות אחרות שלא יאפשרו הפעלה תקינה של הקייטנה, הנהלת הקייטנה תהיה רשאית להוציא אותו/ה מהמסגרת. במקרה זה יוחזר התשלום בניכוי מספר ימי ההשתתפות ודמי רישום.
6. אני נותן/ת את הסכמתי לכך שיעשה שימוש בתמונות הפעילויות בהן משתתף/ת בני/בתי בפרסומי המרכז הקהילתי. במידה ואינני מסכים/ה עלי לדווח בכתב לרכז/ת הקייטנה.
7. רכזת קייטנת ספורט – שחר רוזנפלד, רכזת קייטנות העשרה – יעל ברעם, רכזת קייטנת המחול – נגה פרייס, רכז קייטנת מוסיקה – אלון בר
8. הרישום יתבצע באמצעות טופס מקוון.
9. התשלום לקייטנה מתבצע בכרטיס אשראי, במידה ואבחר לשלם במזומן באחריותי להגיע למשרדי המרכז הקהילתי ולהסדיר את התשלום במלואו לפני תחילת הקייטנה.
10. ביטול הרשמה יתקבל בהודעה בכתב בלבד ! ויחויב בדמי ברשמה!

קייטנת ספורט: 04-9906504shachar21013@gmail.com
קייטנת העשרה ומוסיקה: 04-9902328netak@misgav.org.il
קייטנת מחול: 04-9902389ulpena@misgav.org.il
ביטול קייטנה ראשונה (1-18/7/2019) - עד תאריך 23.6 - ללא עלות.
ביטול קייטנה ראשונה (1-18/7/2019) - עד תאריך 28.6 יחויב ב- 200 ₪ דמי רישום.
לאחר מועד זה התשלום יהיה יחסי לפי הגעת הילד/ה (מינימום שבוע) + דמי רישום.
ביטול קייטנה שניה (21/7-8/8/2019) - עד תאריך 7.7 - ללא עלות.
ביטול קייטנה שניה (21/7-8/8/2019) - עד תאריך 14.7 יחויב ב- 200 ₪ דמי רישום.
לאחר מועד זה התשלום יהיה יחסי לפי הגעת הילד/ה (מינימום שבוע) + דמי רישום.

11. חשוב לבדוק לפני תחילת הפעילות אם ישנם שינויים, עדכונים והודעות מיוחדות באתר, לא תשלחנה הודעות מיוחדות לנרשמים.


  • החברה למתנסים
  • מועצה אזורית משגב
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים