סמל המרכז הקהילתי

טל: 04-9902322
inbalar@misgav.org.il
פקס: 04-9902393

חוגים

החוג
כיתה\גיל
ימים ושעות פעילות
מיקום
מחיר
מחול - גן משגב
0-0יום חמישי 17:15-18:00אולם מחול חדש
160
מחול - א' גילון
0-0יום שלישי 13:50-14:35גילון
180
מחול - א' לבון
0-0יום שלישי 14:45-15:30גילון
180
מחול - א' משגב
0-0יום רביעי 14:30-15:15אולם מחול כחול
180
מחול - א' שכניה
0-0יום חמישי 13:45-14:30שלוחת הר שכניה
180
מחול - ב' הר שכניה
0-0יום שני 14:30-15:15אולם מחול משתנה
0-0יום חמישי 14:30-15:15אולם מחול משתנה
295
מחול - ב' משגב
0-0יום שני 14:30-15:15אולם מחול משתנה
0-0יום רביעי 14:30-15:15אולם מחול משתנה
295
מחול - ב'-ג' גילון
0-0יום שלישי 14:45-16:10גילון
295
מחול - ב-ג לבון
0-0יום שלישי 14:45-16:10גילון
295
מחול - ג' הר שכניה
0-0יום ראשון 14:30-15:15אולם מחול משתנה
0-0יום חמישי 14:30-15:15אולם מחול משתנה
295
מחול - ג' משגב
0-0יום ראשון 14:30-15:15אולם מחול משתנה
0-0יום שני 14:30-15:15אולם מחול משתנה
295
מחול - ד'
0-0יום ראשון 15:30-17:00אולם מחול משתנה
0-0יום חמישי 15:30-17:00אולם מחול משתנה
420
מחול - ה'
0-0יום שני 15:30-17:00אולם מחול משתנה
0-0יום חמישי 17:00-18:30אולם מחול משתנה
420
מחול - ה'-ו' מתחילות
0-0יום שני 15:30-17:00אולם מחול משתנה
0-0יום חמישי 17:00-18:30אולם מחול משתנה
420
מחול - ו' 1
0-0יום שני 15:30-17:00אולם מחול משתנה
0-0יום חמישי 15:30-17:00אולם מחול משתנה
420
מחול - ו' 2
0-0יום שני 17:00-18:30אולם מחול משתנה
0-0יום חמישי 15:30-17:00אולם מחול משתנה
420
מחול - ז'
0-0יום ראשון 13:50-15:20אולם מחול משתנה
0-0יום שלישי 13:50-15:20אולם מחול משתנה
0-0יום רביעי 13:50-15:20אולם מחול משתנה
595
מחול - ז' ח' ט' מתחילות
0-0יום שלישי 14:00-17:00אולם מחול משתנה
0-0יום רביעי 17:00-18:30אולם מחול משתנה
0-0יום חמישי 17:00-18:30אולם מחול משתנה
595
מחול - ח' מלא
595
מחול - ח'-ט' חלקי
420
מחול - ט' טרום מגמה
660
מחול - י'-יב' 2 שיעורים
0-0יום ראשון 15:30-17:00אולם מחול משתנה
0-0יום חמישי 17:00-18:30אולם מחול משתנה
420
מחול - י'-יב' 3 שיעורים
530
מחול - י'-יב' שיעור 1
305
מחול - י' מגמה
760
מחול - יא'-יב' מגמה
760
מחול - מחול מודרני נשים
0-0יום חמישי 18:40-20:00אולם מחול עליון
200
מחול - מחול נשים 50+
0-0יום שלישי 17:15-18:30אולם מחול תחתון
140
קייטנת DIY ת 7-11/7
830
קייטנת מוסיקה
1605
ניצנים
ג-דיום רביעי 14:15-15:15אולם מחול תחתון
240
מוסיקה - פסנתר 60 דק' - אביבה
0-0יום ראשון 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
0-0יום שני 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
0-0יום שלישי 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
670
אופניים מחזור 2 מאוחרת
1680
בייסבול מחזור 2 מאוחרת
1680
טניס מחזור 2 מאוחרת
1680
כדורסל מחזור 2 מאוחרת
1680
הרכב רוח טובה
0-0יום רביעי 20:00-21:30קונסרבטוריון משגב
210
ביג בנד משגב
0-0יום שלישי 20:00-21:30קונסרבטוריון משגב
195
החברים של ז'ובים
0-0יום ראשון 20:00-21:30קונסרבטוריון משגב
195
הרכבי חטיבה
195
מגמת מוסיקה
250
גיטרה 30 דק' - דניאל
0-0יום רביעי 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
379
גיטרה 30 דק' - יורי
0-0יום שני 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
379
גיטרה 45 דק' - דניאל
0-0יום רביעי 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
555
גיטרה 45 דק' - יורי
0-0יום שני 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
555
גיטרה 45 דק' - משה
0-0יום שלישי 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
0-0יום רביעי 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
0-0יום חמישי 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
555
גיטרה 45 דק' - ניר
0-0יום שני 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
0-0יום חמישי 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
555
גיטרה בס 45 דק' - רני
0-0יום שני 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
555
גיטרה קבוצתי - דניאל
א-גיום רביעי 15:30-16:30קונסרבטוריון משגב
250
הרכבי ג'אז מבוגרים
0-0יום רביעי 20:00-21:30קונסרבטוריון משגב
195
חליל צד 30 דק' - עינת
0-0יום ראשון 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
379
חליל צד 45 דק' - חגית
0-0יום שלישי 13:00-20:00בית ספר עודד
500
חליל צד 45 דק' - עינת
0-0יום ראשון 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
555
חלילית בקבוצה
0-0יום ראשון 13:40-14:40קונסרבטוריון משגב
250
חצוצרה 30 דק' - ליאור
0-0יום שני 13:00-20:00בית ספר עודד
333
חצוצרה 45 דק' - ליאור
0-0יום שני 13:00-20:00בית ספר עודד
500
כינור 45 דק' - רשל
0-0יום ראשון 13:00-20:00בית ספר עודד
0-0יום רביעי 13:00-20:00בית ספר עודד
510
כינור 60 דק' - רשל
0-0יום ראשון 13:00-20:00בית ספר עודד
0-0יום רביעי 13:00-20:00בית ספר עודד
670
כינור משגב 45 דק'
0-0יום ראשון 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
555
כינור משגב 60 דק'
0-0יום ראשון 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
670
מקהלת צעירים
א-ויום שני 15:30-16:30קונסרבטוריון משגב
155
כדורעף - ד-ה קט-עף משגב
ד-היום שני 14:00-15:00אולם ספורט מרכזי משגב
ד-היום רביעי 14:00-15:00אולם ספורט מרכזי משגב
240
סקסופון/קלר 30 דק' - דרור
0-0יום שלישי 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
0-0יום רביעי 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
379
כדורעף - ד-ו גילון
ד-ויום ראשון 13:50-15:20אולם ספורט גילון
ד-ויום רביעי 13:50-15:20אולם ספורט גילון
310
סקסופון/קלר 30 דק' - מנדל
0-0יום ראשון 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
379
כדורעף - ו-ח עודד
ו-חיום ראשון 17:00-18:30אולם ספורט מרכזי משגב
ו-חיום שלישי 15:30-17:00אולם ספורט מרכזי משגב
ו-חיום רביעי 15:30-17:00אולם ספורט מרכזי משגב
440
סקסופון/קלר 45 דק' - דרור
0-0יום שלישי 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
0-0יום רביעי 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
555
כדורעף - ו משגב/שכניה
ו-ויום ראשון 14:00-15:30אולם ספורט מרכזי משגב
ו-ויום רביעי 15:30-17:00אולם ספורט מרכזי משגב
310
סקסופון/קלר 45 דק' - מנדל
0-0יום ראשון 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
555
כדורעף - ז
ז-זיום ראשון 15:30-17:00אולם ספורט מרכזי משגב
ז-זיום שלישי 13:30-15:00אולם ספורט מרכזי משגב
ז-זיום חמישי 13:30-15:00אולם ספורט מרכזי משגב
440
פיתוח קול 30 דק' - שירי
0-0יום ראשון 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
379
כדורעף - ח
ח-חיום ראשון 17:00-18:30אולם ספורט מרכזי משגב
ח-חיום שלישי 13:30-15:00אולם ספורט מרכזי משגב
ח-חיום חמישי 13:30-15:00אולם ספורט מרכזי משגב
440
פיתוח קול 30 דק' - רויטל
0-0יום רביעי 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
0-0יום חמישי 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
379
כדור עף - ט
ט-טיום ראשון 17:00-18:30אולם ספורט מרכזי משגב
ט-טיום שני 15:30-17:00אולם ספורט מרכזי משגב
ט-טיום חמישי 15:30-17:00אולם ספורט מרכזי משגב
540
פיתוח קול 45 דק' - שירי
0-0יום ראשון 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
555
כדורעף - י-יב
י-יביום ראשון 18:00-20:00אולם ספורט מרכזי משגב
י-יביום שני 15:30-17:00אולם ספורט מרכזי משגב
י-יביום חמישי 15:30-17:00אולם ספורט מרכזי משגב
580
פיתוח קול 45 דק' - רויטל
0-0יום רביעי 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
0-0יום חמישי 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
555
כדורעף - כדורעף גברים/נשים
0-0יום שני 21:00-23:15אולם ספורט מרכזי משגב
192
פסנתר 30 דק' - אביבה
0-0יום ראשון 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
0-0יום שני 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
0-0יום שלישי 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
379
כדורעף - כדורשת נערות ז-יב
ז-יביום שלישי 18:45-20:15אולם ספורט מורשת
160
פסנתר 30 דק' - אורן
0-0יום חמישי 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
379
כדורעף - מורשת ד-ו
ד-ויום חמישי 14:30-16:00אולם ספורט מורשת
160
פסנתר 30 דק' - דני
0-0יום ראשון 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
0-0יום רביעי 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
0-0יום חמישי 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
379
כדורשת - כדורשת מתחילות
180
פסנתר 30 דק' - ולה
0-0יום ראשון 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
0-0יום שני 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
379
פסנתר 45 דק' - אביבה
0-0יום ראשון 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
0-0יום שני 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
0-0יום שלישי 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
555
פסנתר 45 דק' - אורן
0-0יום חמישי 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
555
פסנתר 45 דק' - דני
0-0יום ראשון 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
0-0יום רביעי 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
0-0יום חמישי 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
555
פסנתר 45 דק' - ולה
0-0יום ראשון 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
0-0יום שני 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
555
צ'לו 45 דק' - עפרה
0-0יום ראשון 13:00-20:00בית ספר עודד
510
צ'לו 45 דק' - עפרה
0-0יום שלישי 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
555
צ'לו 60 דק' - עפרה
0-0יום ראשון 13:00-20:00בית ספר עודד
670
צמד גיטרות
0-0יום שני 15:00-19:00קונסרבטוריון משגב
0-0יום חמישי 15:00-19:00קונסרבטוריון משגב
300
תופים 30 דק' - אדם
0-0יום שני 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
379
תופים 30 דק' - אלכס
0-0יום ראשון 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
0-0יום רביעי 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
379
תופים 45 דק' - אדם
0-0יום שני 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
555
תופים 45 דק' - אלכס
0-0יום ראשון 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
0-0יום רביעי 13:00-20:00קונסרבטוריון משגב
555
תופים גילון 30 דק'
0-0יום שני 13:00-20:00גילון
0-0יום רביעי 13:00-20:00גילון
333
תופים גילון 45 דק'
0-0יום שני 13:00-20:00גילון
0-0יום רביעי 13:00-20:00גילון
500
תזמורת
0-0יום שישי 11:30-14:00קונסרבטוריון משגב
550
דרורים
ה-ויום ראשון 13:50-15:20אולם מחול משתנה
ה-ויום רביעי 13:50-15:20אולם מחול משתנה
415
כדורסל - משגב א-ב
א-ביום שלישי 13:45-14:30מגרש מקורה משגב
א-ביום חמישי 13:45-14:30מגרש מקורה משגב
243
מפגשי רעים - רגיל
0-0יום רביעי 17:00-20:30בית הנוער משגב
230
סנוניות
ה-ויום ראשון 13:50-15:20אולם מחול משתנה
ה-ויום רביעי 17:00-18:30אולם מחול משתנה
415
כדורסל - משגב ג-ד
ג-דיום שלישי 14:30-15:30מגרש מקורה משגב
ג-דיום חמישי 14:30-15:30מגרש מקורה משגב
301
מפגשי רעים - מלא
0-0יום רביעי 17:00-20:30בית הנוער משגב
320
עפרונים
ה-ויום ראשון 17:00-18:30אולם מחול משתנה
ה-ויום רביעי 15:30-17:00אולם מחול משתנה
415
כדורסל - שכניה א-ב
א-ביום שלישי 13:30-14:15אולם ספורט שכניה
א-ביום חמישי 13:30-14:15אולם ספורט שכניה
243
אפרוחים
ז-חיום ראשון 15:30-17:00אולם מחול משתנה
ז-חיום רביעי 15:30-17:00אולם מחול משתנה
415
כדורסל - שכניה ג-ד
ג-דיום שלישי 14:15-15:15אולם ספורט שכניה
ג-דיום חמישי 14:15-15:15אולם ספורט שכניה
301
שחיה - שיפור סגנון 40
א-דיום ראשון 14:20-15:00בריכת משגב
א-דיום שני 14:20-15:00בריכת משגב
א-דיום רביעי 14:20-15:00בריכת משגב
350
אפרוחיות
ז-חיום ראשון 15:30-17:00אולם מחול משתנה
ז-חיום רביעי 17:00-18:30אולם מחול משתנה
415
כדורסל - מורשת גן - א
6-7יום שלישי 15:45-16:30אולם ספורט מורשת
6-7יום חמישי 15:45-16:30אולם ספורט מורשת
180
שחיה - שיפור סגנון 41
6-10יום ראשון 17:00-17:40בריכת משגב
6-10יום רביעי 17:00-17:40בריכת משגב
350
כדורסל - מורשת ב-ג
ב-גיום שלישי 16:30-17:15אולם ספורט מורשת
ב-גיום חמישי 16:30-17:15אולם ספורט מורשת
180
שחיה - שיפור סגנון 42
6-10יום ראשון 17:40-18:20בריכת משגב
6-10יום רביעי 17:40-18:20בריכת משגב
350
כדורסל - מורשת קטסל ב (ד-ו)
ד-ויום שלישי 17:15-18:45אולם ספורט מורשת
ד-ויום חמישי 17:15-18:45אולם ספורט מורשת
240
שחיה - שיפור סגנון 30
ה-יביום ראשון 16:55-17:40בריכת משגב
ה-יביום רביעי 16:55-17:40בריכת משגב
350
כדורסל - גילון א-ב
א-ביום ראשון 13:45-14:30אולם ספורט גילון
א-ביום שלישי 13:45-14:30אולם ספורט גילון
243
שחיה - תמנון
ב-דיום ראשון 15:30-16:50בריכת משגב
ב-דיום חמישי 15:30-16:50בריכת משגב
440
נעורים
ט-ייום ראשון 17:00-18:30אולם מחול עליון
ט-ייום רביעי 17:00-20:00אולם מחול עליון
470
כדורסל - גילון ג-ד
ג-דיום ראשון 14:30-15:30אולם ספורט גילון
ג-דיום שלישי 14:30-15:30אולם ספורט גילון
301
שחיה - אריות ים
ד-ויום ראשון 15:30-16:50בריכת משגב
ד-ויום רביעי 15:30-16:50בריכת משגב
440
סיירות ד-ו 14-18/7
690
כדורסל - גילון קטסל ב (ה-ו)
ה-ויום ראשון 15:15-16:45אולם ספורט גילון
ה-ויום חמישי 14:30-16:00אולם ספורט גילון
348
שחיה - סנפיר
ז-יביום ראשון 15:30-16:50בריכת משגב
ז-יביום שלישי 15:30-16:50בריכת משגב
440
סדנת צילום ד-ו 14-18/7
890
ייצוגית
יא-יביום ראשון 18:30-21:30אולם מחול עליון
יא-יביום רביעי 20:00-21:30אולם מחול עליון
470
כדורסל - קטסל יובלים
380
שחיה - לימוד שחיה
5-8יום ראשון 18:30-19:00בריכת משגב
820
סדנת צילום ו-ז 21-25/7
890
אביבים
0-0יום ראשון 21:30-23:59אולם מחול עליון
275
כדורסל - משגב/שכניה-קטסל ב'
ה-ויום שלישי 15:30-17:00מגרש מקורה משגב
ה-ויום חמישי 15:30-17:00מגרש מקורה משגב
348
שחיה - מאסטרס
20-99יום ראשון 20:15-21:45בריכת משגב
20-99יום רביעי 20:15-21:45בריכת משגב
150
מחנה גלישה - ד' + 21-25/7
1191
שחיה - נבחרת דולפין
ב-דיום ראשון 17:00-18:30בריכת משגב
ב-דיום שני 15:30-18:30בריכת משגב
ב-דיום חמישי 17:00-18:30בריכת משגב
660
כדורסל - נוער לאומית
530
שחיה - נבחרת כריש
ד-ויום ראשון 15:30-18:20בריכת משגב
ד-ויום שני 15:30-18:20בריכת משגב
ד-ויום רביעי 15:30-18:20בריכת משגב
800
כדורסל - נוער ארצית
480
להקות - בוגרת
18-25יום שישי 13:15-15:30אולם מחול עליון
150
שחיה - נבחרת אורקה
ו-יביום ראשון 17:00-20:15בריכת משגב
ו-יביום שני 17:00-20:15בריכת משגב
ו-יביום שלישי 15:30-18:20בריכת משגב
980
כדורסל - נערים ארצית 1
530
כדורסל - נערים מחוזית
530
כדורסל - ילדים לאומית
530
כדורסל - ילדים א' מחוזית
530
שחיה - שיפור סגנון כישורית
6-9יום שלישי 16:00-19:00בריכת כישורית
6-9יום שישי 12:00-15:00בריכת כישורית
320
כדורסל - ילדים ב'
530
שחיה - לימוד שחיה בכישורית
5-8יום שלישי 15:00-19:00בריכת כישורית
5-8יום שישי 12:00-15:00בריכת כישורית
820
כדורסל - קטסל א'
ו-ויום ראשון 15:30-17:00מגרש מקורה משגב
ו-ויום רביעי 15:30-17:00מגרש מקורה משגב
450
כדורסל - בוגרים ליגה ב'
0-0יום ראשון 21:00-22:30אולם ספורט חדש משגב
0-0יום רביעי 20:30-22:00אולם ספורט חדש משגב
  • החברה למתנסים
  • מועצה אזורית משגב
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים
    ?>