סמל המרכז הקהילתי

טל: 04-9902322
inbalar@misgav.org.il
פקס: 04-9902393
קבוצה תאור החוג משך ימים שעה מורה מחיר לחודש מתקן הערות
 גן הר גילון הכנה למחול 45 ג' 16:15-17:00 שרון בורשטיין 160 אולם מחול בהר גילון  
 גן משגב הכנה למחול 45 ה' 17:15-18:00 שרון בורשטיין 160 אולם מחול אולם תחתון  
 א'-ב' הר גילון הכנה למחול 45 ג' 13:50-14:35 שרון בורשטיין 180 אולם מחול הר גילון  
 א' משגב הכנה למחול 45 ד' 14:30-15:15 עירית שכטר 180 אולם מחול כחול  
 א' הר שכניה הכנה למחול 45 ה' 14:30-15:15 שרון בורשטיין 180 אולם מחול תחתון  
 ב'-ג' הר גילון מודרני 45 ג' 14:45-15:30 שרון בורשטיין 295 אולם מחול בהר גילון  ב' מסיימים ב 15:30
יצירה 45 ג' 15.30-16.10 שרון בורשטיין    ג' מסיימים ב 16:10
 ב' משגב +ב' הר שכניה מודרני 45 ב' 14:30-15:15 קרן עזרוני 295 אולם מחול תחתון  
 ב' משגב יצירה 45 ד' 14:30-15:15 קרן עזרוני אולם מחול תחתון  
 ג'1 הר שכניה+גליל+מעל"צ מודרני 45 א' 14:30-15:20 קרן עזרוני 295 אולם מחול אשכול פייס  
 ג'1 +ב הר שכניה יצירה 45 ה' 14:30-15:20 יעל זבולון אולם מחול אולם כחול  
 ג'2 משגב+עודד יצירה 45 א' 14:30-15:20 יעל זבולון 295 אולם מחול תחתון  
מודרני 45 ב' 14:30-15:20 עירית שכטר אולם מחול כחול  
 ד' מודרני יצירה 45X2 א' 15:30-17:00 קרן עזרוני 420 אולם מחול אשכול פייס  
קלאסי 90 ה' 15:30-17:00 נגה פרייס אולם מחול חדש  
 ה'1 קלאסי 90 ד' 15.30-17.00 מירב דדיה 420 אולם מחול אשכול פייס  
מודרני/יצירה 45X2 ה' 15.30-17.00 הדס/שרון אולם מחול כחול  
 ה'2 קלאסי 90 ד' 17:00-18:30 מירב דדיה 420 אולם מחול אשכול פייס  
מודרני, יצירה 45X2 ה' 15:30-17:00 הדס/שרון אולם מחול תחתון  
 ה' מתחילות קלאסי 90 ד' 17:00-18:30 מירב דדיה 420 אולם מחול אשכול פייס  
מודרני, יצירה 45X2 ה' 15:30-17:00 הדס/שרון אולם מחול תחתון  
 ו' מתחילות קלאסי 45X2 ד' 15.30-17.00 מירב דדיה 420 אולם מחול אשכול פייס  
מודרני/יצירה 90 ה' 15.30-17.00 הדס/שרון אולם מחול כחול  
 ו' קלאסי 90 ב' 15:30-17:00 מירב דדיה 420 אולם מחול אשכול פייס  
מודרני, יצירה 45X2 ה' 17:00-18:30 הדס האוזמן אולם מחול כחול  
 ז' מסלול מלא    קלאסי 90 ב' 13:50-15:20 מירב דדיה 595    אולם מחול עליון  
היפ הופ 90 ב' 15:30-17:00 ג'קה פוקסמן אולם מחול עליון  
מודרני 90 ג' 13:50-15:20 הדס האוזמן אולם מחול כחול  
קלאסי 90 ד' 17.00-18.30 אירנה צאבל אשל אולם מחול חדש  
 ז' חלקי היפ הופ 90 ב' 15:30-17:00 ג'קה פוקסמן 420 אולם מחול עליון  למסיימי ו' במחול
מודרני 90 ה' 13:50-15:20 הדס האוזמן אולם מחול חדש
 ז', ח', ט' מתחילות היפ הופ 90 ב' 15:30-17:00 ג'קה פוקסמן 595 אולם מחול עליון  
קלאסי 90 ג' 13:50-15:30 גאינה שקריאן אולם מחול תחתון  
מודרני,יצירה 90 ג' 15:30-17:00 הדס האוזמן אולם מחול תחתון  
קלאסי 90 ב' 17:00-18:30 מירב דדיה אולם מחול אשכול פייס  
 ח'    ג'אז 90 א' 17:00-18:30 סיגי וייס 595    אולם מחול חדש   
קלאסי 90 ב' 18:30-20:00 מירב דדיה אולם מחול חדש
מודרני 90 ג' 15:30-17:00 ענבר וולטר אולם מחול חדש  ממרץ יום ג' 13:50-15:20
קלאסי 90 ה' 13:45-15:20 פיודור אוברנקו אולם מחול עליון  
 ח' היפ-הופ  ח' היפ הופ  90  ב'  17:00-18:30  ג'קה פוקסמן  305 אולם מחול כחול   למי שלוקחת רק היפ-הופ
125  לכל שאר התלמידות במחול
 ח' חלקי מודרני 90 ג' 15:30-17:00 ענבר וולטר 420 אולם מחול חדש  
קלאסי 90 ה' 13:50-15:20 פיודור אולם מחול עליון  
 ט' טרום מגמה      ג'אז 90 א' 18:30-20:00 סיגי וייס 660      אולם מחול חדש  
קומפוזיציה 90 ב' 15:30-17:00 קרן אולם מחול חדש  
קלאסי 90 ב' 17:00-18:30 פיודור אוברמקו אולם מחול עליון  
מודרני 90 ג' 13:50-15:20 ענבר וולטר/רקפת אולם מחול עליון  
קלאסי 90 ג' 15:30-17:00 גאינה שקריאן אולם מחול עליון  
בלטיס 90 ד' 13:50-15:20 מירב דדיה אולם מחול חדש  
 ט' מסלול מלא ג'אז 90 א' 18:30-20:00 סיגי וייס 595 אולם מחול חדש  
קלאסי 90 ב' 17:00-18:30 פיודור אוברמקו אולם מחול עליון  
קלאסי 90 ה' 15.30-17.00 פיודור אוברמקו אולם מחול עליון  
מודרני 90 ה' 17:00-18:30 נגה פרייס אולם מחול חדש  
 ט' היפ-הופ היפ-הופ 90 ב' 18:30 - 20:00 ג'קה פוקסמן 305 אולם מחול עליון  למי שלוקחת רק היפ-הופ
90 125  לכל שאר התלמידות במחול
 י' מגמה       תולדות מחול 90 א' 15:30-17:00 יעל ליפשיץ 715       כיתה בביה"ס על יסודי  עם י"א
אנטומיה 90 א' 17:00-18:30 יעל ליפשיץ כיתה בביה"ס על יסודי  סימסטר ראשון עם י"א
מודרני 90 ג' 13:45-15:15 ענבר וולטר/רקפת אולם מחול עליון  עם ט' טרום מגמה
קלאסי 90 ג' 17:00-18:30 גאינה שקריאן אולם מחול עליון  עם י"א
קלאסי 90 ד' 15:30-17:00 אירנה צאבל אשל אולם מחול חדש  עם י"א-י"ב
כוראוגרפיה 90 ד' 17:00-18:30 סטפן פרי אולם מחול חדש  עם י"א-י"ב
קלאסי 90 ה' 17:00-18:30 פיודור אוברמקו אולם מחול עליון  עם י-י"ב מסלול פתוח
 י'-י"ב מסלול פתוח מודרני 90 א' 15:30-17:00 ענבר וולטר ע"פ מספר השיעורים אולם מחול חדש  
קלאסי 90 ה' 17:00-18:30 פיודור אוברמקו אולם מחול עליון  
 י"א מגמה         קומפוזיציה 90 א' 10:00-11:30 קרן עזרוני 715         אולם מחול עליון  
תולדות מחול 90 א' 15:30-17:00 יעל ליפשיץ כיתה בביה"ס על יסודי  עם י'
אנטומיה 90 א' 17:00-18:30 יעל ליפשיץ כיתה בביה"ס על יסודי  עם י'
קלאסי 90 ב' 15:30-17:00 פיודור אוברנמקו אולם מחול כחול  
מודרני 90 ג' 11:30-13:00 ענבר וולטר/רקפת אולם מחול עליון  
קלאסי 90 ג' 18:30-17:00 גאינה שקריאן אולם מחול עליון  
רפרטואר 90 ג' 18:30-20:00 דניאל און אולם מחול עליון  עד נובמבר
קלאסי 90 ד' 15:30-17:00 אירנה צאבל אשל אולם מחול חדש  עם י'-י"ב
כוראוגרפיה 90 ד' 17:00-18:30 סטפן פרי אולם מחול חדש  מנובמבר
 י'-י"ב - היפ-הופ היפ-הופ 90 ג' 15:30-17:00 גבי צפניה 305 אולם מחול עליון  למי שלוקחת רק היפ-הופ
125  לתלמידות מסלול מלא
 י"ב מגמה קומפוזציה 90 א' 11:30-13:00 קרן עזרוני 815 אולם מחול עליון  
מודרני 90 א' 13:30-15:20 ענבר וולטר אולם מחול חדש  
קלאסי 90 ב' 18:30-20:00 פיודור אוברמקו אולם מחול כחול  
מודרני 90 ג' 08:00-09:30 ענבר וולטר אולם מחול עליון  
רפרטואר 90 ג' 17:00-20:30 דניאל און אולם מחול כחול  עד נובמבר, אח"כ עבודה עצמית
קלאסי 90 ג' 18:30-20:00 גאינה שקריאן אולם מחול כחול  
קלאסי 90 ד' 15:30-17:00 אירנה צאבל אשל אולם מחול חדש  עם י-י"א
כוראוגרפיה 90 ד' 17:00-18:30 סטפן פרי אולם מחול חדש  מנובמבר עם י-י"א
  • החברה למתנסים
  • מועצה אזורית משגב
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים
    ?>