הרשמות לבית הספר למחול
  שם החוג/קורס מרכז גילאים יום שעות מחיר מרצה/מדריך פרטים והרשמה
  מחול - א גילון שלוחת גילון 7-7 ראשון 14:00-14:45 191 עזרוני קרן להרשמה
  מחול - א משגב אולם מחול כחול 7-7 שני 14:30-15:15 191 שכטר עירית להרשמה
  מחול - א-ב עודד שלוחת עודד 7-8 שלישי 13:45-14:30 191 עזרוני קרן להרשמה
  מחול - א-ב רכס שלוחת הרכס 7-8 שלישי 13:00-13:45 191 צוות הענף להרשמה
  מחול - א-ב שכניה שלוחת הר שכניה 7-8 שלישי 14:30-15:15 191 צוות הענף להרשמה
  מחול - אקרודאנס ח-י אולם מחול תחתון 13-16 חמישי 13:50-15:15 150 בן חורין מרב להרשמה
  מחול - אקרודנס ח-יא אולם מחול תחתון 13-17 חמישי 15:30-17:00 150 בן חורין מרב להרשמה
  מחול - ב' משגב אשכול פיס 8-8 שני 14:30-15:15 191 צוות הענף להרשמה
  מחול - ב-ג גילון שלוחת גילון 8-9 ראשון 14:45-15:30 191 עזרוני קרן להרשמה
  מחול - ג - משולב להקות מרכז קהילתי משגב
  מרכז קהילתי משגב
  9-9
  9-9
  שני
  רביעי
  14:15-15:15
  14:15-15:15
  305 צוות הענף להרשמה
  מחול - ג משגב אולם מחול חדש 8-8 שני 14:15-15:15 220 צוות הענף להרשמה
  מחול - גן משגב אולם מחול תחתון 5-6 שני 17:00-17:45 165 נאור טל להרשמה
  מחול - ד' אולם מחול תחתון
  אולם מחול תחתון
  10-10
  10-10
  שני
  חמישי
  15:30-17:00
  14:15-15:15
  442 צוות הענף להרשמה
  מחול - ה' אולם מחול כחול
  אולם מחול כחול
  11-11
  11-11
  שני
  חמישי
  15:30-17:00
  17:00-18:30
  442 צוות הענף להרשמה
  מחול - ו' אולם מחול תחתון
  אולם מחול תחתון
  12-12
  12-12
  שני
  חמישי
  17:00-18:30
  15:30-17:00
  442 צוות הענף להרשמה
  מחול - ז' אולם מחול חדש
  אולם מחול חדש
  13-13
  13-13
  שלישי
  חמישי
  13:50-17:00
  13:50-17:00
  639 צוות הענף להרשמה
  מחול - ח' אולם מחול כחול
  אולם מחול כחול
  אולם מחול כחול
  14-14
  14-14
  14-14
  ראשון
  שני
  שלישי
  13:50-15:15
  15:30-17:00
  13:50-17:00
  639 צוות הענף להרשמה
  מחול - ט אולם מחול חדש
  אולם מחול חדש
  אולם מחול חדש
  15-15
  15-15
  15-15
  שני
  שלישי
  רביעי
  15:30-18:30
  13:50-17:00
  17:00-18:30
  661 צוות הענף להרשמה
  מחול - י' מגמה אולם מחול משתנה
  אולם מחול משתנה
  אולם מחול משתנה
  אולם מחול משתנה
  אולם מחול משתנה
  17-17
  17-17
  17-17
  17-17
  17-17
  שני
  שלישי
  רביעי
  רביעי
  חמישי
  15:30-18:30
  13:50-15:15
  11:30-13:00
  15:30-17:00
  11:30-13:00
  826 צוות הענף להרשמה
  מחול - יב מגמה אולם מחול משתנה
  אולם מחול משתנה
  אולם מחול משתנה
  אולם מחול משתנה
  18-18
  18-18
  18-18
  18-18
  שני
  שני
  שלישי
  רביעי
  11:30-13:00
  17:00-20:00
  11:30-17:00
  15:30-18:30
  826 צוות הענף להרשמה
  מחול - מסלול חלקי 2 שיעורים 442 צוות הענף להרשמה
  מחול - מסלול חלקי 3 שיעורים 552 צוות הענף להרשמה
  מחול - מסלול חלקי 4 שיעורים 639 צוות הענף להרשמה