להקות - אפרוחים

שלוחה יום ושעות החוג מדריך
אולם מחול תחתון ראשון 13:50 - 15:20 פלד טל .
אולם מחול תחתון רביעי 17:00 - 18:30 פלד טל .

מחיר לחודש : ₪457

לחץ להרשמה
אפרוחים

מעוניין לקבל מידע נוסף על להקות - אפרוחים