מחול - ב' משגב

שלוחה יום ושעות החוג מדריך
אשכול פיס שני 14:30 - 15:15 צוות הענף .

מחיר לחודש : ₪191

לחץ להרשמה
ב' משגב

מעוניין לקבל מידע נוסף על מחול - ב' משגב