ייעוד מחלקת הנוער

מחלקת הנוער תוביל לקידום ופיתוח מעגלי עשייה חינוכיים בקהילות משגב במטרה לבסס מרחבי פעילות המאפשרים לכל ילדה וילד, נערה ונער להשתתף ולקחת חלק מתוך בחירה. מרחבי הפעילות יתבססו על עקרונות של כבוד למגוון האנושי והתרבותי, מיצוי יכולות בהתאמה לצרכים השונים, עידוד עצמאות ואחריות אישית וחברתית ויחתרו לקיומו של תהליך התבגרות בריא, בטוח ומהנה.

המחלקה תפעל לפיתוחה של מחויבות חברתית וקידום העצמה אישית הנובעים מפעילות ערכית של הנוער בקהילות משגב.

 

אחריות

אנו מחויבים להוות גוף ידע מקצועי המסייע באמצעות הכשרה, הנחיה וליווי של ממלאי התפקידים בישובים לקידום מרחבי פעילות חינוכיים מיטביים. נפעל לגיבוש תפיסה חינוכית בהתאמה ובחיבור לרוח הקהילות במשגב במטרה להשפיע על תהליכים ומעשים חינוכיים מקומיים, רוחביים ואזוריים.

 

שיתוף ושותפות

אנו מחויבים לפעול לביסוס וחיזוק השותפות עם כלל מחזיקי העניין- בני הנוער והוריהם, ועדות הנוער, וממלאי התפקידים בקהילות משגב, במרכז הקהילתי, במועצה ובתנועות הנוער. נקדם שותפות באמצעות ביסוס מנהיגות נוער השותפה לתהליכים קהילתיים וחברתיים בישובים ובמועצה. נוביל לפיתוח של מענים כוללניים ומערכתיים תוך עבודה משולבת ומשותפת של כל הגורמים הרלוונטיים.

 

שייכות והשתייכות

אנו מחויבים לקדם את תחושת השייכות וההשתייכות הקהילתית, התרבותית והמשגבית ליצירת מרחבי חיים שיש בהם כדי להכיל את המשותף והייחודי, את צרכי הפרט והקבוצה באמצעות תמיכה בתהליכי חינוך ובינוי קהילתי.

 

אמון

אנו מחויבים לבסס את הפעילות המשותפת שלנו על אמון, באמצעות יצירת שיתופי פעולה וחיבורים, בתקשורת מיטיבה, שקופה ומכבדת.

 

יעדים

1. פיתוח תכניות הכשרה, ליווי ומערכי תוכן לקידום פעילויות נוער ענפה ומגוונת- תהליכי עומק לצד פנאי והנאה, תהליכי חינוך ארוכי טווח לצד מענים קונקרטיים, מענים לצרכי הפרט, הקבוצה והכלל, מענים ישובים ואזוריים.
2. פיתוח תכניות ומענים למניעה וצמצום התנהגויות סיכוניות בקרב בני ובנות הנוער במשגב באמצעות שילוב כוחות של כלל הגורמים הרלוונטיים.
3. יצירת חיבורים בין מחזיקי העניין לגיבוש תמונת עתיד מוסכמת לתחום הנוער באמצעות תהליכי שיתוף ציבור, מפגשים סדורים ושיתופי פעולה משמעותיים.
4. מיסוד תהליכי עבודה במחלקת הנוער כנגזרת של המטרות והיעדים, תוך הפעלת תכניות עבודה, קביעת מדדי השפעה והערכת ביצועים לשיפור מתמיד בתחום הנוער במשגב.

 

תחומי פעילות עיקריים של המחלקה:

פורומים לליווי והכשרת רכזי נוער של יישובי משגב.
עבודה בשיתוף עם תנועות הנוער.
ייזום והובלת פעילויות אזוריות.
הובלת תחום מנהיגות נוער.
ליווי פעילויות וצוותים ביישובים.

 

שם פרטי שם משפחה תפקיד פלאפון מייל
אייל מאיר מנהל מחלקת נוער 052-3689711 eyalm@misgav.org.il
מעין בלוך רכזת אירגונית 054-2262271

maayan491@gmail.com

מחמוד סוואעד רכז בדואים 052-9272122 sa.m1971@hotmail.com
יפעת מלמד רכזת הדרכה
אשכול בדואים
054-6734371 Yifatiti@gmail.com
 גל אנגדיה רכזת שכבות בוגרות ופרויקטים 054-9732658 galmatz711@gmail.com
טל שרי רכז תוכנית להב"ה 054-6735178

Tals@misgav.org.il

אופיר מצליח רכזת הדרכה האיחוד החקלאי 054-7494059

ofirm@ihudnik.co.il

יובל ארד רכז אזור משגב נוע"ל 054-9732738

Yuvalarad1@gmail.com

נועה יצחקי רכזת הדרכה - הנוע"ל 050-7539858

Noayi59@gmail.com

איילת כהן רכזת פרסום ושיווק  

 shivuk@misgav.org.il

דגנית פרץ   054-2554883