פעילות הילדים והנוער במועצה האזורית משגב מתבססת על שורה של תהליכים חינוכיים ארוכי טווח.

מודל הפעילות במשגב משלב בין ארבעה מעגלי שייכות ופעילות משלימים:

מעגל יישובי - פעילות שגרה ושיא ביישוב עד אחרון הילדים וביצירת מעגלי שייכות וקהילתיות - בהתאם לזהות הקהילתית, מסורות ומנהגי המקום.

מעגל תנועתי - מוסיף מיימד של "יציאה מהבועה" מפגשים עם עולם תוכן ערכי עשיר ומגוון וכמובן מפגש עם בני נוער מכל רחבי הארץ.

מעגל אשכולי - זו השנה השניה שהמחלקה תפעל במעגל האשכולי, כחלק מהתוכנית האסטרטגית של המועצה. מעגל המאפשר ליווי ותמיכה מקצועית מותאמת ונגישה ליישובים (צוותים חינוכיים וועדות הנוער), הגדלת שיתופי הפעולה בין היישובים והרחבת מגוון הפעילויות המוצעות לנוער

מעגל אזורי - המפגיש בין כלל החניכים במשגב במטרה לייצר גאוות יחידה רשותית לצד תהליכי מנהיגות ואחריות חוצי ישובים ותנועות.

בשנתיים האחרונות התקיימו מספר תהליכים אסטרטגיים שבין היתר כלל מעבר למודל האשכולות שמטרתו, חיזוק מערכת החינוך היישובית, הקמת מערכת חינוך בלתי פורמאלי ביישובי משגב הנשענת על יסודות של איכות, המשכיות ומקצועיות.

 

ייעוד מחלקת הנוער

מחלקת הנוער תוביל לקידום ופיתוח מעגלי עשייה חינוכיים בקהילות משגב במטרה לבסס מרחבי פעילות המאפשרים לכל ילדה וילד, נערה ונער להשתתף ולקחת חלק מתוך בחירה. מרחבי הפעילות יתבססו על עקרונות של כבוד למגוון האנושי והתרבותי, מיצוי יכולות בהתאמה לצרכים השונים, עידוד עצמאות ואחריות אישית וחברתית ויחתרו לקיומו של תהליך התבגרות בריא, בטוח ומהנה.

המחלקה תפעל לפיתוחה של מחויבות חברתית וקידום העצמה אישית הנובעים מפעילות ערכית של הנוער בקהילות משגב.

 

אחריות

אנו מחויבים להוות גוף ידע מקצועי המסייע באמצעות הכשרה, הנחיה וליווי של ממלאי התפקידים בישובים לקידום מרחבי פעילות חינוכיים מיטביים. נפעל לגיבוש תפיסה חינוכית בהתאמה ובחיבור לרוח הקהילות במשגב במטרה להשפיע על תהליכים ומעשים חינוכיים מקומיים, רוחביים ואזוריים.

 

שיתוף ושותפות

אנו מחויבים לפעול לביסוס וחיזוק השותפות עם כלל מחזיקי העניין- בני הנוער והוריהם, ועדות הנוער, וממלאי התפקידים בקהילות משגב, במרכז הקהילתי, במועצה ובתנועות הנוער. נקדם שותפות באמצעות ביסוס מנהיגות נוער השותפה לתהליכים קהילתיים וחברתיים בישובים ובמועצה. נוביל לפיתוח של מענים כוללניים ומערכתיים תוך עבודה משולבת ומשותפת של כל הגורמים הרלוונטיים.

 

שייכות והשתייכות

אנו מחויבים לקדם את תחושת השייכות וההשתייכות הקהילתית, התרבותית והמשגבית ליצירת מרחבי חיים שיש בהם כדי להכיל את המשותף והייחודי, את צרכי הפרט והקבוצה באמצעות תמיכה בתהליכי חינוך ובינוי קהילתי.

 

אמון

אנו מחויבים לבסס את הפעילות המשותפת שלנו על אמון, באמצעות יצירת שיתופי פעולה וחיבורים, בתקשורת מיטיבה, שקופה ומכבדת.

 

יעדים

1. פיתוח תכניות הכשרה, ליווי ומערכי תוכן לקידום פעילויות נוער ענפה ומגוונת- תהליכי עומק לצד פנאי והנאה, תהליכי חינוך ארוכי טווח לצד מענים קונקרטיים, מענים לצרכי הפרט, הקבוצה והכלל, מענים ישובים ואזוריים.
2. פיתוח תכניות ומענים למניעה וצמצום התנהגויות סיכוניות בקרב בני ובנות הנוער במשגב באמצעות שילוב כוחות של כלל הגורמים הרלוונטיים.
3. יצירת חיבורים בין מחזיקי העניין לגיבוש תמונת עתיד מוסכמת לתחום הנוער באמצעות תהליכי שיתוף ציבור, מפגשים סדורים ושיתופי פעולה משמעותיים.
4. מיסוד תהליכי עבודה במחלקת הנוער כנגזרת של המטרות והיעדים, תוך הפעלת תכניות עבודה, קביעת מדדי השפעה והערכת ביצועים לשיפור מתמיד בתחום הנוער במשגב.

 

תחומי פעילות עיקריים של המחלקה:

פורומים לליווי והכשרת רכזי נוער של יישובי משגב.
עבודה בשיתוף עם תנועות הנוער.
ייזום והובלת פעילויות אזוריות.
הובלת תחום מנהיגות נוער.
ליווי פעילויות וצוותים ביישובים.

 

צוות המחלקה לילדים ונוער:

רותם אוחנה וצלר – מנהלת מחלקה
רוני בש – רכזת ארגונית ומובילת תחום חוגים והעשרה
ענת ספשיאלי רכזת להב"ה וצרכים מיוחדים
ניל יבין – מנהלת אשכול צפון
אייל יסוד – מנהל שאכול מרכז
לורן דובני – מנהלת אשכול דרום
יפעת יהל קדם – רכזת הדרכה אשכול חברה בדואית
מחמוד סואעד – רכז אשכול חברה בדואית
אופיר מצליח – רכזת איחוד החקלאי במשגב
יואב לבנטר – רכז הנוער העובד והלומד משגב ורכז תכנית שווים
רועי נחמיאס – רכז הדרכה הנוער העובד והלומד משגב

 

ג