הרישום לקייטנות הסתיים

המשך חופשה נעימה

צוות המרכז הקהילתי משגב