1. פתיחת שנת הלימודים התשפ"ב וסיומה

פתיחת שנת הלימודים:
הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בבתי הספר העל־יסודיים ובכיתות י"ג-י"ד יתחילו ביום רביעי, כ"ד באלול התשפ"א, 1.9.2021, בשעה הראשונה על פי מערכת השעות הקבועה.

סיום שנת הלימודים:
בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תסתיים השנה ביום חמישי, א' בתמוז התשפ"ב, 30.6.2022.
בבתי הספר העל־יסודיים, במפת"נים ובכיתות י"ג-י"ד תסתיים השנה ביום שני, כ"א בסיוון התשפ"ב, 20.6.2022.

 

2. סך ימי הלימוד

סך כל ימי הלימוד בתי הספר שמלמדים בהם חמישה ימים בשבוע:
בבתי הספר היסודיים – לפחות 182 ימי לימוד.
בבתי הספר העל־יסודיים – לפחות 174 ימי לימוד.

סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם שישה ימים בשבוע:
בבתי הספר היסודיים – לפחות 219 ימי לימוד.
בבתי הספר העל־יסודיים – לפחות 210 ימי לימוד.

מילוי מכסת ימי הלימוד לשנת הלימודים התשפ"ב הוא באחריותו של מנהל בית הספר.

 

3. חגי ישראל

חג תאריך הערות
ראש השנה ערב ראש השנה ושני ימי החג, ימי שני-רביעי, כ"ט באלול התשפ"א - ב' בתשרי התשפ"ב, 6-8.9.2021
הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ג' בתשרי התשפ"ב, 9.9.2021
 
יום הכיפורים ערב החג ויום החג, ימי רביעי-חמישי, ט'-י' בתשרי התשפ"ב, 15-16.9.2021
הלימודים יתחדשו ביום שישי, י"א בתשרי התשפ"ב, 17.9.2021
 
חג הסוכות ערב החג, ימי החג ואסרו חג, ימי שני-רביעי, י"ד-כ"ג בתשרי התשפ"ב, 20-29.9.2021
הלימודים יתחדשו ביום חמישי, כ"ד בתשרי התשפ"ב, 30.9.2021
 
חג הסיגד* יום חמישי, כ"ט בחשוון התשפ"ב, 4.11.2021 חג הסיגד הוא יום לימודים ויצוין באירועים במוסדות החינוך.
חנוכה ימי שלישי-שני, כ"ו בכסלו - ב' בטבת התשפ"ב, 30.11-6.12.2021
הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג' בטבת התשפ"ב, 7.12.2021
 
ט"ו בשבט יום שני, ט"ו בשבט התשפ"ב, 17.1.2022 יום ט"ו בשבט הוא יום לימודים.
פורים ימי רביעי-ושישי, י"ג - ט"ו באדר ב' התשפ"ב, 16-18.3.2021
הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"ז באדר ב' התשפ"ב, 20.3.2022
פורים קטן - ימים שלישי ורביעי, י"ד וט"ו באדר א' התשפ"ב
15-16.2.2022 - אלו ימי לימודים.
פסח מיום חמישי-שבת, ו - כ"ב בניסן התשפ"ב, 7-23.4.2022
הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ג בניסן התשפ"ב, 24.4.2022
 
יום העצמאות יום חמישי, ד' באייר התשפ"ב, 5.5.2022
הלימודים יתחדשו ביום שישי, ה' באייר התשפ"ב, 6.5.2022
הוקדם
ל"ג בעומר יום חמישי, י"ח באייר התשפ"ב, 19.5.2022
הלימודים יתחדשו ביום שישי, י"ט באייר התשפ"ב, 20.5.2022
 
יום ירושלים יום ראשון, כ"ח באייר התשפ"ב, 29.5.2022 יום ירושלים הוא יום לימודים ויצוין באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לירושלים.
חג השבועות החג ואסרו חג, ימי ראשון-שני, ו'-ז' בסיוון התשפ"ב, 5-6.6.2022
הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ח' בסיוון התשפ"ב, 7.6.2022
 

 

4. ימי צום*

יום תאריך הערות
צום גדליה יום חמישי, ג' בתשרי התשפ"ב, 9.9.2021  
עשרה בטבת יום שלישי, י' בטבת התשפ"ב, 14.12.2022  
תענית אסתר יום רביעי, י"ג באדר ב' התשפ"ב, 16.3.2022  
17 בתמוז יום ראשון, י"ח בתמוז התשפ"ב, 21.7.2022 נדחה
תשעה באב יום ראשון, י' באב התשפ"ב, 7.8.2022 נדחה

* בבתי הספר שהמורים והתלמידים צמים בהם יסתיימו הלימודים בשעה 13:30.

 

5. ימי זיכרון ממלכתיים

ימי הזיכרון המפורטים להלן אינם ימי חופשה.
המחנכים יקדישו חלק מהשיעורים בימים אלה לזכר הנפטרים.

יום תאריך הערות
יום הזיכרון לרחבעם זאבי ז"ל יום רביעי, ל' בתשרי התשפ"ב, 6.10.2021  
יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל יום שני, י"ב בחשוון התשפ"ב, 18.10.2021  
יום הזיכרון לדוד בן גוריון ז"ל יום רביעי, ו' בכסלו התשפ"ב, 10.11.2021  
ציון יום זאב ז'בוטינסקי ז"ל יום חמישי, י"ב בטבת התשפ"ב, 16.12.2021  
יום הזיכרון ליוסף טרומפלדור ז"ל יום שני, י"א באדר ב' התשפ"ב, 14.3.2022  
יום הזיכרון לשואה ולגבורה יום חמישי, כ"ז בניסן התשפ"ב, 28.4.2022  
יום הזיכרון לחללי צה"ל יום רביעי, ג' באייר התשפ"ב, 4.5.2022 הוקדם. הלימודים ביום זה יסתיימו בשעה 12:00 בצוהריים.
ציון יום בנימין זאב הרצל ז"ל יום רביעי, י' באייר התשפ"ב, 11.5.2022  

 

6. מועדי החגים לעובדי הוראה נוצרים בבתי ספר יהודיים לשנת התשפ"ב

חג קתולים ופרוטסטנטים אורתודוקסים וארמנים
חג המולד ימי שישי-ראשון, כ'-כ"ב בטבת התשפ"ב,
24-26.12.2021
ימי חמישי-שבת, ד'-ו' בשבט התשפ"ב, 6-8.1.2022
הארמנים: ימי שלישי-יום חמישי, ט"ז-י"ח בשבט התשפ"ב, 18-20.1.2022
ראש השנה יום שבת, כ"ח בטבת התשפ"ב, 1.1.2022 יום שישי, י"ב בשבט התשפ"ב, 14.1.2022
חג ההתגלות יום חמישי, ד' בשבט התשפ"ב, 6.1.2022 יום רביעי, י"ז בשבט התשפ"ב, 19.1.2022
יום שישי הטוב יום שישי, י"ד בניסן התשפ"ב, 15.4.2022 יום שישי, כ"א בניסן התשפ"ב ,22.4.2022
פסחא (3 ימים) ימי ראשון-שלישי, ט"ז-י"ח בניסן התשפ"ב,
17-19.4.22
ימי ראשון-יום שלישי כ"ג-כ"ה בניסן התשפ"ב, 24-26.4.22
העלייה השמיימה יום חמישי, כ"ה באייר התשפ"ב, 26.5.2022 יום חמישי, ג' בסיוון התשפ"ב, 2.6.2022
שבועות ראשון ושני, ו'-ז' בסיוון התשפ"ב, 5-6.6.2022 ראשון-שני, י"ג-י"ד בסיוון התשפ"ב, 12-13.6.2022

 

7. מועדי החגים לעובדי הוראה מוסלמים בבתי ספר יהודיים לשנת התשפ"ב

לגבי התאריכים המדויקים יש לפנות לאגף א, חינוך במגזר הערבי 073-3931270

חג הערות
יום הולדת הנביא מוחמד יום אחד
עיד אל פיטר (חג הפסקת הצום) שלושה ימים
עיד אלאדחא (חג הקורבן) ארבעה ימים
ראשון למוחרם (ראש השנה ההג'רית יום אחד

 

8. מועדי החגים לעובדי הוראה דרוזים בבתי ספר יהודיים לשנת התשפ"ב

חג תאריך הערות
יום הנביא סבלאן ד' בתשרי התשפ"ב ,10.9.2021 יום אחד
חג הנביא אליהו (אלח'דר) כ"ג בשבט התשפ"ב, 25.1.2022 יום אחד
חג הנביא שועייב כ"ג-כ"ו בניסן התשפ"ב 24-27.4.2022 ארבעה ימים
עיד אלאדחא (חג הקורבן) לתאריך המדויק יש לפנות לאגף לחינוך דרוזי 073-3938318 ארבעה ימים

 

9. פתיחת שנת הלימודים התשפ"ג

שנת הלימודים התשפ"ג תחל ביום חמישי, ה' באלול התשפ"ב, 1.9.2022

 

img