סמל המרכז הקהילתי

טל: 04-9902322
inbalar@misgav.org.il
פקס: 04-9902393

נהלי הרשמה לחוגים

נהלים אלו מתייחסים לכלל המשתתפים בחוגי המרכז הקהילתי למעט משתתפים בחוגים ופעילויות שיפעלו במתכונת שונה ויקבלו על כך הודעה בנפרד.

 

פעילות:

פעילות חוגי המרכז הקהילתי – במשגב ובשלוחות תחל ביום ד' ה-2.9.2020 אלא אם כן קיבלתם הודעה אחרת. יש לבדוק את מועד תחילת החוג אליו תירשם באתר המרכז הקהילתי.
משתתפי פעילויות שתתחלנה לפני מועד זה יקבלו הודעות נפרדות על כך.
למשתתפי חוגי העשרה ומוסיקה יימסר אישית בכתב או בעל-פה, מועד פתיחת כל חוג.
שינויים ועדכונים יפורסמו באתר האינטרנט של המרכז הקהילתי , בדפי המחלקות הרלבנטיות.
סיום פעילות החוגים ב- 24.6.2021 (כולל).

 

חופשות:

החוגים יפעלו במקביל למערכות החינוך הפורמאליות, דהיינו, בחופשות בתי הספר, ערבי חג וחגים לא תתקיים פעילות, למעט פעילות בחוגים מסוימים עליהם תתקבל הודעה מראש.
בערב יום השואה ובערב יום הזיכרון לחללי צה"ל יפעלו החוגים עד השעה 18:30.
ביום מסיבות פורים (כשמגיעים מחופשים) בבתי הספר יתקיימו חוגים רק מהשעה 17:00
ביום השואה יתקיימו חוגים כרגיל פרט לחוגי השחייה (המועדון הכפרי סגור).
ביום הזיכרון לא יתקיימו חוגים.
במידה ותתקיימנה פעילויות מיוחדות במועדים הנ"ל, המשתתפים יקבלו על כך הודעות נפרדות.

 

שביתות בבתי הספר:

בעת שביתות במערכת החינוך הפורמאלית החוגים יפעלו כסדרם למעט מערך ההיסעים שיפעל החל מאיסוף לחוגים המתחילים בשעה 17:00. בכל מקרה, יש לברר במוקד משגב ובאתר המועצה, קיום חוגים או פעילויות אחרות.

 

הרשמות ותשלומים:

• ביצוע ההרשמה לחוגים, באמצעות האתר בכתובת www.misgavcenter.org.il התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד. להרשמה ותשלום במזומן יש לפנות לגבייה, בתיאום מראש, לטלפון 04-9902394.
• ההרשמה תיכנס לתוקף יום אחרי ביצוע הרישום ובהתאם לכך תוזמנה גם ההסעות. יש לקחת בחשבון שהרשמה שתתבצע באתר ביום חמישי או שישי לא תוכל לאפשר הסעות עד ליום שני שלאחר מכן.
• זמני ההסעות לפעילויות מפורסמים בנפרד באתר. פתיחת כל חוג מותנית במספר הנרשמים.
• שיעור ניסיון (מפגש אחד בלבד). במידה והמשתתף נרשם וימשיך בחוג, תחשב תקופת הפעילות החל מהמפגש הראשון לרבות מפגש הניסיון.
• ילד שמצטרף לחוג לניסיון (בתאום עם רכז הענף) יצטרך להגיע ולחזור בכוחות עצמו, ללא הסעות. רישום בלבד מבטיח מקום בהסעה.
• ככלל, אין השתתפות חלקית בחוג למעט חוגים בהם צוין זאת במפורש.
מערך ההיסעים הוא חלק בלתי נפרד מהעלות הכוללת, ללא קשר באם וכמה משתמש המשתתף בשרות זה.אפשרויות התשלום:
• כרטיס אשראי– תשלומים קבועים
• מזומן– ישולם מראש לכל התקופה או מידי רבעון עד ה- 20 לחודש שלפניו.

ההשתתפות בכל הפעילויות מותנית בהסדרת התשלום מראש.

 

כללי:

• מחיר החוג השנתי מחולק לפי חודשי הפעילות (10/11)ו כולל חופשות וחגים שנלקחו בחשבון בקביעת המחיר השנתי.
• קיימים חוגים שבהם יש צורך בתשלום נוסף מעבר לתשלום החוג. הודעה תשלח על ידי רכז הענף.
• לבירורים לגבי הרשמות יש לפנות לרכז/ת הענף או המחלקה.
• לבירורים לגבי אופן החיוב ניתן לפנות במייל: gviya@misgav.org.il
• קבלה על החיוב נשלחת כל חודש לכתובת המייל הנמצאת במערכת.
• מחלה– זיכוי בגין מחלה יינתן בהצגת אישור רפואי בלבד ומעל שבועיים היעדרות רצופה מהפעילות. בידוד (קורונה) לא ייחשב כמחלה.
• לנרשמים חדשים החל מחודש מרץ, חישוב התשלום יתבצע בהתאם למספר ימי הפעילויות שהתקיימו בתקופה זו בחוג.
• פיגור בתשלום– יחייב את המשתתף בתוספת דמי טיפול בסך 75 ₪.
• משתתף שלא הסדיר תשלומיו למרכז הקהילתי עד סוף שנת הפעילות לא יוכל להירשם לקייטנות הקיץ או לשנת הפעילות הבאה.
ככלל: קיומה של הפעילות מותנית בהנחיות משרד הבריאות והתקנות המשתנות מעת לעת.

 

ביטול השתתפות:

• ביטול השתתפות בחוגים יש לבצע מיד עם הפסקת ההשתתפות בחוג באמצעות טופס ביטול מקוון המתפרסם באתר האינטרנט של המרכז הקהילתי. או במייל gviya@misgav.org.il לא יתבצעו זיכויים רטרואקטיביים.
• ביטולים עד ה-14 לחודש יחויבו בחצי חודש פעילות, ביטולים החל מה 15 לחודש יחויבו במלוא החודש.
• לא יתקבלו ביטולים אחרי ה- 25 במרץ, למעט משתתפים שהחלו פעילותם החל מ- 1 בפברואר. למעוניינים תינתן האפשרות למעבר בין חוגים במרכז הקהילתי.

 

הנחות:

הנחות לחוגי ילדים ונוער ניתנות רק ע"פ אישור ועדת הנחות, בתוקף מיום הגשת הבקשה ולמשך שנת הפעילות.
משפחות או יחידים הזקוקים להנחה, ירשמו וישלמו כנדרש ובמקביל יגישו בקשה להנחה. טפסים ניתן לקבל במזכירות המרכז הקהילתי. לאחר אישור ההנחה יזוכה המשתתף בהתאם.

 

כללי:

• המרכז הקהילתי לא יפצה משתתף על הפסד חוג עקב פעילות בית-ספרית או אחרת, שאינה ביטול יזום של החוג מטעם המרכז הקהילתי.
• האיסוף היחיד מהישובים הוא לחוגים המתחילים בשעה 17:00. משתתפים בחוגים מאוחרים יותר מוזמנים להצטרף, בהודעה מוקדמת לרכזי הענפים (כדי להבטיח מקום בהסעות) ולהמתין באזורי ההמתנה המיועדים לכך.
• תיתכנה המתנות בין ההסעות והחוג/בין החוג להסעות, משתתפי החוגים מוזמנים להמתין באזורי ההמתנה הקיימים במרחבי המרכז הקהילתי. בין השעות 13:30 - 15:00 ישנם נער / נערה המלווים את הילדים במהלך ההמתנה.
• במרכז הקהילתי מופעל אתר אינטרנט המעודכן באופן שוטף, הנכם מתבקשים לעקוב במהלך השנה אחר המידע והעדכונים המתפרסמים בו בעיקר לפני תחילת כל פעילות.

אנו מודים לכם על שנרשמתם לפעילות ומאחלים לכם שנת פעילות משמעותית ומהנה!

  • החברה למתנסים
  • מועצה אזורית משגב
  • הצהרת נגישות -
  • מתנסנט | חוגים