רכז הסעים: מוטי סרור 

טלפון: 052-3499072 

אין להגיע לחוגים או לעלות להיסעים ללא רישום מראש באתר המרכז הקהילתי

*שנת פעילות תשפ"ג 1/9/22 עד 25/6/23

*יש להמתין 5 דקות לפני לוח הזמנים המצויין להלן

*ההסעות מיועדות לילדי חוגים בלבד

1. ההרשמה תיכנס לתוקף יום אחרי ביצוע הרישום ובהתאם לכך תוזמנה גם ההסעות. יש לקחת בחשבון שהרשמה שתתבצע באתר ביום חמישי או שישי לא תוכל לאפשר הסעות עד ליום שני שלאחר מכן. ילד שלא ירשם לחוג איננו זכאי לעלות על ההסעות בשום אופן. 
2. זמני ההסעות לפעילויות מפורסמים בנפרד באתר. 
3. פתיחת כל חוג מותנית במספר הנרשמים. במידה ולא יפתח החוג יקבל הנרשם הודעה על כך. 
4. שיעור ניסיון (מפגש אחד בלבד) - במידה והמשתתף נרשם וימשיך בחוג, תחשב תקופת הפעילות החל מהמפגש הראשון לרבות מפגש הניסיון. 
5. ילד שמצטרף לחוג לניסיון (בתאום עם רכז הענף) יצטרך להגיע ולחזור בכוחות עצמו. ללא הסעות. רישום בלבד מבטיח מקום בהסעה. 
6. האיסוף היחיד מהישובים הוא לחוגים המתחילים בשעה 17:00. משתתפים בחוגים מאוחרים יותר מוזמנים להצטרף, בהודעה מוקדמת לרכזי הענפים (כדי להבטיח מקום בהסעות) 
7. המתנה - תיתכנה המתנה בין ההסעות לחוג ובין החוג להסעות, משתתפי החוגים מוזמנים להמתין בחדר ההמתנה המיועד לכך ובמבואת המרכז הקהילתי והאולמות השונים. 
8. במרכז הקהילתי מופעל אתר אינטרנט המעודכן באופן שוטף, הנכם מתבקשים לעקוב במהלך השנה אחר המידע והעדכונים המתפרסמים בו בעיקר לפני תחילת כל פעילות.

 

בית ספר

קוד הסעה

הסעה

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הערות

משגב

מש 1

פיזור - לישובי בי"ס משגב, מחניית אולם הספורט

 

 

 

 

 

 

משגב

פיזור על יסודי (טרמפ)

פיזור הקמפוס (מרחבת ההיסעים)

15:30

15:30

15:30

15:30

15:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גילון

ג1

הקפצה למשגב 1

13:40

13:40

13:40

13:40

13:40

 

הקפצה למשגב 2

 

14:45

14:45

 

 

הורדה בבריכה+
רחבת ההיסעים

גילון

פיזור לישובים

פיזור לישובים

15:15

14:55

14:45

14:55 

14:50

 

גילון

פיזור לישובים

פיזור לישובים

16:20

15:55

15:50

15:55

16:20

 

 

 

פיזור לישובים 

 

16:40

 

 16:40

 

 

שכניה

ש1

הקפצה למשגב 1

13:40

13:40

13:45

13:40

13:40

 

הקפצה למשגב 2

 

14:20

 

 

 

הורדה בבריכה+
רחבת ההיסעים

שכניה

ש1

פיזור לישובים 1

14:30

14:40

14:20

14:30

14:20

 

שכניה

ש2

פיזור לישובים 2

15:30

15:40

15:20

15:30

15:20

 

שכניה

 

פיזור לישובים 3

16:30

 

 

16:30

 

 

 

               

מ. צביה

מצ1

הקפצה למשגב

13:50

13:50

13:50

13:50

13:50

הורדה בחניית אולם ספורט

 

 

 

     

 

 

 

הרכס

 

הקפצה מבי"ס הרכס לבי"ס גילון (התעמלות בלבד)

 

13:40

 

13:40

 

הורדה בחניית אולם ספורט

הרכס

 

הקפצה למשגב
מותנה במספר נרשמים (6 נוסעים ליום)

13:40

13:40

 

13:40

13:40

הורדה בחניית אולם ספורט 

הרכס

 

פיזור לישובים

14:30

 

 

14:40

 

 

הרכס

 

פיזור לישובים

 

 

 

16:10
(כולל צהרון)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מורשת

מור1

הקפצה למשגב

13:40

13:40

13:40

13:40

13:40

הורדה בחניית אולם ספורט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גליל

גל1

הקפצה למשגב

14:10

14:10

14:10

14:10

14:10

הורדה בחניית אולם ספורט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בי"ס עודד עוד1

הקפצה למשגב

13:40

13:40

13:40

13:40

13:40

 

הקפצה למשגב

 

15:15

 

15:15

 

הורדה בחניית אולם ספורט

תחנות הורדה בהקפצות משכניה וגילון, למשגב: בריכה ולאחר מכן בתחבורה.

שאר הקפצות מבתי הספר, באולם ספורט בלבד.

הקפצות לפיזור מהבריכה לתחבורה כ 5 דקות לפני מועד הפיזור.

ההסעות מיועדות רק למשתתפים רשומים ובמועד הפעילות שלהם.

יתכנו שינויים בנתוני הטבלה.

בהצלחה!

img
ג