שעות הפעילות: 13:00-16:30

פרוט זמני האיסופים מהישובים.
איסופים מתחנות הסעות חוגים בלבד!

 אבטליון  12:15  יחד  12:10  מ. צבייה  12:20
 אשבל  12:20  יעד  12:30  מ. אביב  12:10
 אשחר  12:30  כמון  12:10  עצמון  12:40
 גילון  12:10  כרמיאל  12:15  פלך  12:00
 הררית  12:10  לבון  12:15  צורית  12:15
 חלוץ  12:10  לוטם  12:15  קורנית  12:30
 חרשים  12:00  מורשת  12:15  רקפת  12:45
 טל אל  12:15  מורן  12:10  שורשים  12:30
 יובלים  12:20  מכמנים  12:15  שכניה  12:30
 יודפת  12:30  מנוף  12:20  תובל  12:00

פיזור לישובים - 16:45 מרחבת ההיסעים.
הקפצה מהבריכה לרחבת ההסעים ב 16:40.
פיזור מחנות שמגיעים עצמאית,בשעה 13:15.
פיזור מתבצע מרחבת ההסעים של בית הספר העל יסודי.
**על הילדים לחכות 5 דקות לפני זמן ההסעה הרשום מעלה.

img