ימים מרוכזים פסח

שעות הפעילות: 13:00-16:30

פרוט זמני האיסופים מהישובים.

איסופים מתחנות הסעות חוגים בלבד!!!

 

 אבטליון 12:15

 אשבל 12:20

 אשחר 12:30

 גילון 12:10

 הררית 12:10

 חלוץ 12:10

 חרשים 12:00

 טל אל 12:15

 יובלים 12:20

 יודפת 12:30

 יחד 12:10

 יעד 12:30

 כמון 12:10

 כרמיאל 12:15

 לבון 12:15

 לוטם 12:10

 מורשת 12:15

 מורן 12:10

 מכמנים 12:15

 מנוף 12:20

 מ. צבייה 12:20

 מ. אביב 12:10

 עצמון 12:40

 פלך 12:00

 צורית 12:15

 קורנית 12:30

 רקפת 12:45

 שורשים 12:30

 שכניה 12:30

 תובל 12:00

פיזור לישובים - 16:45 מרחבת ההיסעים.

הקפצה מהבריכה לרחבת ההסעים ב 16:40

פיזור מחנות שמגיעים עצמאית, בשעה 13:15

פיזור מתבצע מרחבת ההסעים של בית הספר העל יסודי.

על הילדים לחכות 5 דקות לפני זמן ההסעה הרשום מעלה

img