בהתאם לנהלים לא ניתן לבטל השתתפות בחוגים החל מתאריך 25/3/22

 

img