אליפות ישובי משגב - המשגביאדה ה-10

יום שישי, כ"ח אייר תשפ"ג, 19.5.23
יום ספורט לחובבי הספורט בישובי משגב

הנני מצהיר בזאת שהנני כשיר לפעילות ספורט במשגביאדה, התאמנתי כיאות לקראת הפעילות ומצבי הגופני לאחר בדיקת רופא מוסמך נמצא תקין. השתתפותי בפעילות הספורט במשגביאדה היא באחריותי המלאה והבלעדית.
ידוע לי כי מארגני המשגביאדה לא יישאו באחריות כלשהי לנזק כלשהו לגוף ו/או לרכוש שיגרם טרם המשגביאדה, במהלכה או לאחריה.
בחתימתי הנני מוותר על כל זכות לתביעת נזיקין כלשהי מהגוף האחראי.
המשגביאדה תתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

 

א. המשגביאדה

1. נועדה לעודד פעילות פנאי גופנית, ספורטיבית ומהנה לתושביה הבוגרים של ישובי משגב.
2. יום ספורט עממי על בסיס ישובי, תוך שימת דגש על רוח ספורטיבית, הנאה וקהילתיות.
3. מתאימה לכל אחד ואחת שאוהב/ת לעסוק בספורט ממקום של כייף וחוויה.
4. לא נדרשת רמת מיומנות ויכולת מיוחדת מעבר לרצון להשתתף.
5. התנהגות ספורטיבית: ערך ההשתתפות במשגביאדה הוא החשוב. האחווה והידידות בין המשתתפים מחייבת אותנו לנהוג בכבוד ובאופן ספורטיבי אחד כלפי השני, כלפי היריב, השופט וכל אחד מהמעורבים.
6. בריאות: באחריות המשתתפים לבדוק ולוודא את בריאותם וכשירותם להשתתף. מומלץ לערוך בדיקה רפואית ולהיוועץ עם רופא המשפחה.
7. טקס הסיום: הינו חלק מהמשגביאדה. המשתתפים מתבקשים להגיע ולכבד את עצמם, את האירוע, את נותני החסות ואת המנצחים.

 

ב. תקנון

1. רשאים להשתתף תושבי ישובי משגב אשר נולדו בשנת 2003 ולפני כן.
2. נדרשת הרשמה מראש - באחריות הקפטן היישובי.
3. משחקים קבוצתיים ומקצי תחרות אישיים יתקיימו רק אם ירשמו לפחות 8 ישובים/משתתפים.
4. בענפים הקבוצתיים מותרת הרשמה של עד שתי קבוצות ליישוב בענף.
5. באישור הקפטן היישובי ומנהל המשגביאדה, תותר הרשמת קבוצה מעורבת לשני יישובים.
6. קטגוריות גיל: תהיה קטגוריית גיל אחת אלא אם צוין אחרת בתקנון הענפי
7. תקנון הענפים - בהתאם לענפי הספורט, עם שינויים הנגזרים מאופי התחרות הייחודי (קיצור משך הזמן, שינוי מספר שחקנים בקבוצה) – תקנון הענפים מצורף בהמשך. יובהר שלשופטים בשטח תינתן הסמכות והזכות לערוך שינויים בתקנון המתחייבים מאילוצים שונים ו/או מאופי התחרות.
8. התייצבות לתחרויות:
א. נציג הקבוצה (בכל ענף קבוצתי) חייב להופיע במקום 20 דק' לפני תחילת הטורניר/תחרות.
ב. המשתתפים (בענפים הקבוצתיים והאישיים) חייבים להופיע לפחות 15 דק' לפני תחילת המשחק/תחרות לפי לוח הזמנים שיפורסם.
9. תלבושת:
א. על המשתתפים להופיע לתחרויות בתלבושת ספורט מסודרת ובהתאם לצבע החולצות שהוקצה לכל
ישוב ע"י מטה המשגביאדה.
ב. העלייה למגרשי הספורט מותרת רק בנעלי ספורט.
10. בענפים הקבוצתיים לכל קבוצה יהיה נציג שבאחריותו:
א. להתייצב לפני תחילת הטורניר (ראו סעיף 8 א' למעלה).
ב. לבדוק ולאשר את רשימת השחקנים לפני תחילת המשחק.
ג. לבצע חילופים במהלך המשחק.
ד. במידת הצורך, הנציג הוא הגורם שיגיש ערעור (ראו סעיף 11)
11. ערעורים על תוצאות תחרות/משחק: במידה ויש למשתתף או קבוצה השגה לגבי התוצאות, יש להגישה תוך 10 דק' ממועד סיום התחרות/משחק למנהל התחרות במקום.

 

ג. ניקוד השתתפות

1. ניתן עבור ההשתתפות ולא עבור הרישום. במקרה שתחרות לא מתקיימת (מסיבת מיעוט נרשמים או מכל סיבה אחרת) לא יינתנו נקודות השתתפות.
ענפים אישיים:
2. כל משתתף מזכה את ישובו בניקוד ביחס לגודל הישוב (בהתאם לטבלה בנספח א'1+2).
3. לא ניתן להשתתף במקצה תחרותי ועממי באותו ענף.
4. במקצי הריצה של 10 ק"מ הניקוד למשתתף יהיה כפול.
5. במקצה עם יותר ממשתתף אחד, הניקוד יהיה לכל משתתף (משחה שליחים, טניס זוגות).
6. כל משתתף במקצה עממי מזכה את ישובו בחצי נקודה, משתתף מעל גיל 60 מזכה את ישובו ב-0.75 נק'.
7. כל משתתף מעל גיל 60 במקצים האישיים מזכה את ישובו ב-1.25 נק'
8. משתתף אשר לא עמד בזמן המקסימום לסיום שנקבע במקצים לא יזכה בניקוד ( ריצת 5 ו-10 ק"מ)
9. משתתף שנרשם לתחרות בענף כלשהו ולא הגיע מכל סיבה שהיא תופחת חצי נקודה.
ענפים קבוצתיים:
10. כדורשת, כדורעף, קט רגל - כל קבוצה משתתפת מזכה ב- 10 נקודות.
11. כדורסל גברים, פטאנק וכדורסל נשים- כל קבוצה משתתפת מזכה ב- 5 נקודות.

 

ד. ניקוד בונוס למנצחים (בנוסף לנקודות ההשתתפות)

1. בענפים האישיים הזוכים במקומות ראשון/שני/שלישי מזכים את הישוב, ב- 6 / 4 / 3 נקודות בהתאמה.
2. ענפים קבוצתיים יזכו בניקוד בונוס לזוכים רק אם היו בתחרות לפחות 6 קבוצות.
3. בענפים כדורשת, כדורעף וקט רגל - היישובים המנצחים יזכו ב- 20 / 15 / 10 נקודות.
4. בענפים כדורסל גברים, פטאנק וכדורסל נשים, - היישובים המנצחים יזכו ב- 12 / 8 / 5 נקודות.
5. ענפים אישיים יזכו בניקוד לזוכים רק אם היו בתחרות לפחות 8 מתחרים.

 

ה. גביעים מדליות ופרסים

1. בכל ענף יוענקו מדליות לזוכים בשלוש המקומות הראשונים.
2. בסיום התחרויות תיעשה ספירת נקודות יישובית והניקוד יפורסם לקפטנים היישוביים
3. יחולקו פרסים לישובים המנצחים (פרס ראשון, פרס שני ופרס שלישי)

מאחלים הנאה מרובה והצלחה!

לשאלות ופרטים נוספים:
רון גזית - רכז ספורט | 054-7531641Rsport2@misgav.org.il


נספח א'1

    ענף ניקוד השתתפות ניקוד בונוס  
        ראשון שני שלישי
1 קבוצתי קטרגל 10 20 15 10
2 קבוצתי כדורסל גברים 5 12 8 5
3 קבוצתי כדורסל נשים 5 12 8 5
4 קבוצתי פטאנק 5 12 8 5
5 קבוצתי כדורשת 10 20 15 10
6 קבוצתי כדורעף 10 20 15 10
             
7 אישי טניס 1 6 4 3
8 אישי טניס שולחן 1 6 4 3
9 אישי שחייה 1 6 4 3
10 אישי אופניים 1 6 4 3
11 אישי ריצת שדה 1 6 4 3
12 אישי גילאי 60+ 1.25      
             
             
    ריצת 5 ק"מ 2      
    ריצת 10 ק"מ 4      
    מרוץ אופני הרים 7.5 ק"מ 2      
    עממי 2      
    עממי - גילאי 60+ 0.75      
    אי הגעה לתחרות 0.5-      

נספח א'2*

שם היישוב מס' תושבים מעל גיל 20
אבטליון 323
אשבל 73
אשחר 571
גילון 945
דמיידה 349
הררית 412
חלוץ 433
חרשים 247
טל אל 945
יובלים 995
יודפת 630
יעד 595
כישור 135
כמאנה 1048
כמון 565
לבון 455
לוטם 525
מורן 360
מורשת 1033
מכמנים 389
מנוף 653
מצפה אבי"ב 728
סלאמה 2293
עצמון שגב 922
פלך 117
צביה 272
צורית 727
קורנית 633
רקפת 763
שורשים 437
שכניה 602
תובל 314
  עפ"י נתונים מעודכנים לשנת 2023
מועצה אזורית משגב

 

 

img
ג