שימו לב - ייתכנו שינויים בתאריכים

ינואר
3-5.1.20 - השתלמות רכזים
3-4.1.20 - שבת קומונה
10-11.1.20 - סמינר מנהיגות
12.1.20 - יום בטיחות שנת שירות
13.1.20 - הכשרה בטיחות בדרכים
17-18.1.20 - השתלמות אמצע
23.1.20 - יום צוות תנועה (צוות תנועה)

פברואר
31.1-1.2.20 - סמינר בחירה לנח"ל (שנת שירות)
2.2.20 - יום שכבתי חברתי (שנת שירות)
7-8.2.20 - טיול סניפי (שכבה צעירה)
7-8.2.20 - שבת קומונה (שנת שירות)
11-13.2.20 - השתלמות צוות תנועה (צוות תנועה)
16.2.20 - ערב פוליטיקה (שנת שירות)
19-20.2.20 - סמינרי קומונות אופציה א' (שנת שירות)
26-27.2.20 - כנס מגזרי כפרי (רכזים)
26-27.2.20 - סמינרי קומונות אופציה ב' (שנת שירות)
28-29.2.20 - הכנת רכזים טיול פסח (רכזים)
28-29.20.20 - הכנת גרעין פסח (שנת שירות)

מרץ
6-7.3.20 - הכנת רכזים ב' טיול פסח (רכזים)
8.3.20 - יום צוות תנועה (צוות תנועה)
12.3.20 - חלוץ (שנת שירות)
13-14.3.20 - הכנה לטיול פסח (צוותי סניפים)
15.3.20 - יום בטיחות שנת שירות (שנת שירות)
19.3.20 - חלוץ (שנת שירות)
20-21.3.20 - הכנה לטיול פסח ב' (צוותי סניפים)
22.3.20 - יום שכבתי חברתי (שנת שירות)
29-30.3.20 - חלוץ פסח (שנת שירות)

אפריל
31.3-2.4.20 - טיול פסח (שכבה צעירה)
3-4.4.20 - אופציה ב' (שכבה צעירה)
6.4.20 - יום צוות תנועה (צוות תנועה)
9-15.4.20 - חופשה לחברי שנת שירות (שנת שירות)
17-18.4.20 - סמינר שנת שירות (שנת שירות)
24-26.4.20 - השתלמות רכזים (רכזים)

מאי
1-2.5.20 - טיול גרעינים (שכבת י"ב)
1-2.5.20 - השתלמות סגל קורס (שנת שירות)
3.5.20 - יום בטיחות שנת שירות (שנת שירות)
4.5.20 - יום הכנה מחנה קיץ (רכזים)
15-16.5.20 - השתלמות צוותים מובילים - מחנה קיץ (צוותי סניפים)
21.5.20 - יום הכנה למחנה קיץ (שכבה בוגרת)
22-23.5.20 - טיולי שכבות ח'-י' (שכבה בוגרת)
26.5.20 - יום צוות תנועה (צוות תנועה)

יוני
1.6.20 - יום גבולות קיץ (שנת שירות)
5-6.6.20 - סמינר גרעינים (שכבת י"ב)
12-13.6.20 - שבת קומונה (שנת שירות)
15.6.20 - יום חוץ קורס (שנת שירות)
19-20.6.20 - אירוח שכבה בוגרת מחנה קיץ (שכבה בוגרת)
22.6.20 - יום צוות תנועה (צוות תנועה)
28-29.6.20 - חלוץ קורס (שנת שירות)

יולי
30.6-9.7.20 - קורס מדצ"ים (צוותי סניפים)
1-5.7.20 - הכשרת מסגרות שנת שירות (שכבת י"ב)
16-17.7.20 - אירוח שכב"צ מחנה קיץ (שכבה צעירה)
21-23.7.20 - כיף צוות סניפים (שכבה בוגרת)
29-30.7.20 - חלוץ מחנה (שנת שירות)

אוגוסט
30.7-10.8.20 - מחנה קיץ (שכבה בוגרת)
13-15.8.20 - כיף צוות סניפים (שכבה בוגרת)
16-20.8.20 - הכשרת מסגרות שנת שירות (שכבת י"ב)
17-18.8.20 - כיף גרעין אחים 31 (שנת שירות)
23-28.8.20 - הכשרת מסגרות שנת שירות (שכבת י"ב)

 

img