לוח עומסים בריכה מקורה (8 מסלולים צרים)

שני מסלול 8 מסלול 7 מסלול 6 מסלול 5 מסלול 4 מסלול 3 מסלול 2 מסלול 1
5:00-9:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
9:00-11:00 התעמלות מים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
11:00-14:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
14:00-20:30 חופשי מנויים מנויים אגודה אגודה אגודה אגודה
20:30-21:30 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
                 
שלישי מסלול 8 מסלול 7 מסלול 6 מסלול 5 מסלול 4 מסלול 3 מסלול 2 מסלול 1
5:00-14:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
14:00-19:30 חופשי מנויים מנויים אגודה אגודה אגודה אגודה
19:30-20:30 חופשי  מנויים TI אגודה אגודה אגודה אגודה
20:30-21:30 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים TI TI
                 
רביעי מסלול 8 מסלול 7 מסלול 6 מסלול 5 מסלול 4 מסלול 3 מסלול 2 מסלול 1
5:00-13:30 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
13:30-20:30 חופשי מנויים מנויים אגודה אגודה אגודה אגודה
20:30-21:30 מנויים מנויים מנויים מנויים מסטארס מסטארס מסטארס מסטארס
                 
חמישי מסלול 8 מסלול 7 מסלול 6 מסלול 5 מסלול 4 מסלול 3 מסלול 2 מסלול 1
5:00-9:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
9:00-12:30 התעמלות מים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
12:30-14:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
14:00-20:30 חופשי מנויים מנויים אגודה אגודה אגודה אגודה
20:30-21:30 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
                 
שישי מסלול 8 מסלול 7 מסלול 6 מסלול 5 מסלול 4 מסלול 3 מסלול 2 מסלול 1
6:00-9:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
9:00-12:00 חופשי מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
12:00-14:30 חופשי מנויים מנויים אגודה אגודה אגודה אגודה
14:30-17:30 חופשי  מנויים מנויים מנויים מנויים TI TI
                 
שבת מסלול 8 מסלול 7 מסלול 6 מסלול 5 מסלול 4 מסלול 3 מסלול 2 מסלול 1
6:00-9:00 מנויים מנויים  מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
9:00-17:30 חופשי  מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים