לוח עומסים בריכה מקורה (8 מסלולים צרים)

שני מסלול 7 מסלול 6 מסלול 5 מסלול 4 מסלול 3 מסלול 2 מסלול 1
05.00-09.00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
09:00-11:00 התעמלות במים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
11.00-14.00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
14.00-20.30 חופשי מנויים מנויים אגודה אגודה אגודה אגודה
20:30-21:30 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
               
שלישי מסלול 7 מסלול 6 מסלול 5 מסלול 4 מסלול 3 מסלול 2 מסלול 1
05.00-14.00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
14:00-15:30 חופשי מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
15:30-18:30 חופשי מנויים מנויים אגודה אגודה אגודה אגודה
18.30-19.30 חופשי מנויים מנויים מנויים מנויים  מנויים מנויים
19.30-20.30 חופשי מנויים מנויים מנויים מנויים  TI TI
20:30-21:30 מנויים מנויים מנויים לימוד שחיה אגודה  TI TI
               
רביעי מסלול 7 מסלול 6 מסלול 5 מסלול 4 מסלול 3 מסלול 2 מסלול 1
05.00-08.00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
08:00-09:00 חופשי מנויים מנויים אגודה אגודה אגודה אגודה
20:30-21:30 מנויים מנויים מנויים מסטארס מסטארס מסטארס מסטארס
               
חמישי מסלול 7 מסלול 6 מסלול 5 מסלול 4 מסלול 3 מסלול 2 מסלול 1
05.00-09.00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
09.00-12.30 התעמלות במים מנויים מנויים מנויים מנויים אגודה
12:30-14:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים אגודה
14:00-20:30 חופשי מנויים מנויים מנויים אגודה אגודה אגודה
20:30-21.30 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
               
שישי מסלול 7 מסלול 6 מסלול 5 מסלול 4 מסלול 3 מסלול 2 מסלול 1
06.00-09.00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
09.00-12.00 חופשי חופשי מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
12.00-14.30 חופשי חופשי מנויים אגודה אגודה אגודה אגודה
14.30-17.30 חופשי חופשי מנויים מנויים מנויים TI TI
               
שבת מסלול 7 מסלול 6 מסלול 5 מסלול 4 מסלול 3 מסלול 2 מסלול 1
07.00-09.00 מנויים  מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
09.00-17.30 חופשי חופשי מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים