סינון:
שם החוג גילאיםמחיר
השתלמות מורים במחול 0-0 ₪850 לחץ לדף החוג
להקות - אביבים 35-99 ₪299 לחץ לדף החוג
להקות - אפרוחיות ז-ח 21-22 13-14 ₪457 לחץ לדף החוג
להקות - אפרוחים ז-ח 13-14 ₪457 לחץ לדף החוג
להקות - בוגרת 18-25 ₪200 לחץ לדף החוג
להקות - דרורים ה-ו 11-12 ₪457 לחץ לדף החוג
להקות - ייצוגית 16-18 ₪539 לחץ לדף החוג
להקות - ניצנים ג-ד 21-22 9-10 ₪221 לחץ לדף החוג
להקות - נעורים 15-16 ₪517 לחץ לדף החוג
להקות - סנוניות ה-ו 11-12 ₪457 לחץ לדף החוג
להקות - עפרוניות 11-12 ₪457 לחץ לדף החוג
מועדון כפרי - ארובי דאנס והיפ-הופ 5-12 ₪250 לחץ לדף החוג
מועדון כפרי - ארובי דאנס והיפ-הופ-פעם בשבוע 5-12 ₪160 לחץ לדף החוג
מחול - א' משגב 7-7 ₪191 לחץ לדף החוג
מחול - א-ב עודד 7-8 ₪191 לחץ לדף החוג
מחול - א-ב שכניה 7-7 ₪191 לחץ לדף החוג
מחול - א-ג רכס 7-7 ₪191 לחץ לדף החוג
מחול - ב-ג משגב 9-9 ₪261 לחץ לדף החוג
מחול - גן משגב 5-6 ₪165 לחץ לדף החוג
מחול - ד' 10-10 ₪442 לחץ לדף החוג
מחול - ה' 11-11 ₪442 לחץ לדף החוג
מחול - השתלמות מורי מ.החינוך 0-0 ₪300 לחץ לדף החוג
מחול - ו' 12-12 ₪442 לחץ לדף החוג
מחול - ז' מלא 13-13 ₪639 לחץ לדף החוג
מחול - ח' מלא 14-14 ₪639 לחץ לדף החוג
מחול - ט מלא 15-15 ₪661 לחץ לדף החוג
מחול - י' חלקי 16-16 ₪442 לחץ לדף החוג
מחול - יא' מגמה 17-17 ₪826 לחץ לדף החוג
מחול - יב מגמה 18-18 ₪826 לחץ לדף החוג
מחול - כרטיסיה 8 שעורי בוגר 0-0 ₪400 לחץ לדף החוג
מחול - סבתות+נכדות גילון 4-5 ₪70 לחץ לדף החוג
מחול - סבתות+נכדות משגב 4-5 ₪70 לחץ לדף החוג
מחול מודרני בוקר 21-99 ₪205 לחץ לדף החוג
מחול משולב 0-0 ₪180 לחץ לדף החוג
עפרונים ה-ו 11-12 ₪457 לחץ לדף החוג
קבוצת ענבל במחול 0-0 ₪320 לחץ לדף החוג